Filterunit compleet

1227_20160204201012

Balboa GS500 + 2-spd 2,0hp Pump

1229

Balboa GS501 + 2-spd 2,0hp Pump + Blower

1229_20160204201542

Balboa GS510 + 2-spd 2,0hp Pump (add Pump 2) + Blower

1889

Houten hottub 2000 Assembly Kit

1888

Houten hottub 3000 Assembly Kit

1890

Houten hottub 4000 Assembly Kit