Inbouw handleiding Gre Zwembaden

Belangrijk

Voordat u begint met het plaatsen of welke werkzaamheden dan ook op het terrein, dient u

de gemeente of de desbetreffende instantie daarvan op de hoogte te stellen en kennis te

nemen van de benodigde vergunningen voor een dergelijke verrichting.

 

Plaats

Het terrein waarop het zwembad wordt geïnstalleerd moet vast en compact zijn (niet installeren

op zachte of aangevulde grond). De oppervlakte moet glad en zuiver waterpas zijn, zonder gaten,

onkruid, wortels of stenen die de liner kunnen beschadigen.

Zoek een zonnige plaats uit, in de nabijheid van een waterafvoer, een wateraansluiting en een

aansluiting voor elektra (230 volt). Let op dat er geen ondergrondse leidingen ter plaatse lopen.

Bescherm het zwembad tegen wind en plaats het zo mogelijk niet onder bomen ( de bladeren

vervuilen het zwembad ). Niet installeren onder hoogspanningskabels.

Denk eraan dat de filterinstallatie op het zelfde niveau geplaatst zal moeten worden als de bodem

van het zwembad.

 

Voorbereiding van het terrein

Markeer de plaats waarop we het zwembad gaan installeren. Wanneer het zwembad rond

is, zal de diameter van het gat ca 1 meter meer moeten bedragen dan de diameter van uw

zwembad. Wanneer het zwembad ovaal is, zal het gat 1 meter langer en 2 meter breeder

moeten zijn dan de afmetingenv van het bad..

 Houdt bij plaatsing rekening met de skimmer, inlaat en de trap. De diepte dient 15 cm

meer te zijn dan de hoogte van uw zwembad ( als uw zwembad 1,20 m hoog is, zal de

diepte 1,35 m moet zijn).

 Zorg voor een platform van beton, dikte 15cm met wapening, welke volkomen vlak en

waterpas dient te zijn. Om te voorkomen dat de liner beschadigd dient u beschermend vilt

op de betonplaat te leggen.

 

Slotinstallatie

Ga over tot het monteren van het zwembad, en volg daarbij nauwkeurig de instructies van

de gebruiksaanwijzing. Sluit de filterinstallatie aan met een harde PVC buis. Hierna het

zwembad met water vullen.

Met tape de wanden aan de buitenzijde bekleden met 20 mm polystereenplaat (tempex).

Na controle de ruimte tussen het zwembad en talud afvullen met gestabiliseerd zand (150

kg cement per m³ compact gemaakt fijn, en weinig vochtig zand). Het gestabiliseerde

zand, gelijkmatig gefaseerd rond de omtrek verdelen. Ga in etappes te werk, bijvoorbeeld

30 cm bij 30 cm, zodat het gestabiliseerde zand corect wordt gestort. Van deze handeling

zal, gezien het feit dat dit ervoor zal zorgen dat mogelijke aardverschuivingen zullen

worden vermeden, de toekomst en levensduur van uw bad afhangen.

 

Het zwembad nooit zonder water laten staan

Voor meer informatie info@savannahwellness.nl