ZWAVELZUUR

HRC
PH25
Bestel
  • Beschrijving

Zwavelzuur 37%

Wordt uitsluitend gebruikt voor doseersystemen.

Product bevat: Zwavelzuur 37%.

R35 Veroorzaakt ernstige brandwonden. S26  Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S27/28 Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel water. S30 Nooit water op deze stof gieten. S36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de  ogen/het gezicht. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen)..

 

Kenmerken

  • 25 liter
  • Speciaal voor doseersystemen
  • Zwavelzuur 37%