CHLOOR VLOEIBAAR

HRC
7010012154
Bestel
  • Beschrijving

Vloeibaar chloor 25 kg

Natriumhypochloriet 15%

Wordt uitsluitend gebruikt voor doseersystemen.

Product bevat: Actief chloor.

R31 Vormt giftige gassen in contact met zuren.R34 Veroorzaakt brandwonden. S23 het gas niet inademen. S 26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S37/39 Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen en het gezicht. S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen). S50 Niet vermenen met zuren. S60 deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

 

Kenmerken

25 kg

Speciaal voor doseersystemen

Hypochloriet oplossing 15%