Probleem: Corrosie aan metalen.

Probleem: Corrosie aan metalen.
Mogelijke oorzaak: pH waarde te laag, teveel koper in het water.
Oplossing: pH en koper meten / corrigeren. Shockchlorering en vloktabletten in het skimmermandje.

Copyright © 2010, Savannah Wellness Volendam