Hoe werkt een zandfilter

Functies van het zandfiltersysteem

 

Filtratie: het water wordt aangezogen door de Skimmer, gaat door een filter (zand), en wordt gefilterd teruggeworpen in het zwembad via de terugkeerbuis(-zen).

 

Backwash: de backwash heeft als doel het water in het filter te laten circuleren, in tegenovergestelde richting als wanneer het zandfilter op de positie ‘filtreren’ is ingesteld, met

als doel de onzuiverheden los te krijgen van het filtrerende medium, doorgaans het zand.

De backwash dient te worden uitgevoerd op het moment dat het filter verzadigd is, wat kan worden afgelezen van de manometer. Normaal gesproken staat de wijzer in het

groene gedeelte; op het moment dat het in het oranje gedeelte staat, betekent het dat het debiet van het water in de filter vertraagd is doordat het filter vol zit met onzuiverheden.

 

Spoelen: wordt doorgaans uitgevoerd na de backwash, om het vervuilde water in het filter af te voeren via de uitgang ‘waste’.

 

Circulatie: het water circuleert zonder door het filter te gaan. Hierdoor worden de producten die het water behandelen snel door het water verspreid (niet aanwezig op een

regelklep met 4 posities)

 

Waste: met deze functie wordt het water in het bassin aangezogen en vervolgens afgevoerd via de uitgang ‘waste’ zonder door het filter te gaan. Deze functie zal worden

gebruikt om het niveau van het water te laten zakken na forse regenbuien, die voor een verhoogd waterniveau gezorgd hebben, of bij het schoonmaken van een vervuild bassin

met een bezem.

 

Closed: Alles is afgesloten.

 

Om het zwembadwater in goede conditie te houden is het noodzakelijk om het water te filteren. Er zijn hiervoor verschillende methodes.

 

Filtratie d.m.v. een zandfilter. Hierbij wordt het water d.m.v. een pomp door een vat met speciaal filterzand (met een korreldikte van 0,4 – 0,8 mm) geleid om vuildeeltjes

af te vangen. De zandfilters worden als complete set geleverd (zonder zand), maar ook is het mogelijk om de onderdelen apart te bestellen. De capaciteit van de pompen varieert

met de grootte van het zwembad. Worden er extra’s op aangesloten, zoals bijvoorbeeld solarverwarming, dan is het aan te bevelen om een iets zwaardere pomp te nemen.

De pompen zijn zelfaanzuigend of niet-zelfaanzuigend. In het laatste geval dient u er bij een inbouwzwembad rekening mee te houden dat de pomp geplaatst wordt onder het

waterniveau. Afhankelijk van de vervuiling kunt u het zand vervangen, bij normaal gebruik ongeveer 1 x per 2 jaar.

 

Filtratie d.m.v. cartridgefilters. Hierbij wordt het water door een kunststof filter (als een soort harmonica) geleid. Dit filter dient u (uiteraard afhankelijk van het gebruik en de

vervuiling) gemiddeld 1 x per 2 weken te reinigen of te vervangen. Reinigen kan door b.v. een cartridgecleaner te gebruiken (aan te sluiten op een tuinslang) of handmatig in

een emmer met soda.

Naast de filtratie is een juist gebruik van de zwembadchemie van belang. Zie hiervoor de uitgebreide tips onder het hoofdstuk: Chemie.

 

Werking van uw zandfilter

De werking van uw zandfilter is gebaseerd op hetzelfde principe als de natuurlijke filtering van grondwater in de duinen. Het regenwater sijpelt door de aarde, waardoor alle

vuil uit het water wordt gefilterd. Het water uit uw zwembad wordt echter met behulp van een pomp door het filterzand van uw zandfilter geperst, waardoor dit filterproces veel

effectiever is en deze dus ook geschikt is voor filtering van meerdere kuubs per uur. Het vuil, zoals alg, zand en ongedierte in uw zwemwater blijft achter in uw zandfilter. U kunt

uw zandfilter schoonspoelen(backwash). Dit dient te gebeuren als de druk 0,8-1 bar is gestegen ten opzichte van de normale bedrijfsdruk. Uw zandfilter mag nimmer een

hogere druk bevatten dan 3,5 bar. Is de druk hoger dan kan dit leiden tot beschadigen aan uw zandfilter.

Uw zandfilter behoort filterzand (artnr. 70.250.31.021) met een korrelgrootte van 0.4 tot 0.8 mm te bevatten. Deze waarde is belangrijk omdat dit de mate van filtering

bepaald en er zorg voor draagt dat het zand niet in het zwembad terecht kan komen. Om de mate van filteren te vergroten dient u vlokmiddel toe te voegen. Dit doet u door

vloeibaar vlokmiddel of vlokmiddel in tabletvorm toe te voegen in uw skimmer. Om de benodigde capaciteit van uw zandfilter installatie te bepalen deelt u de inhoud van uw

zwembad door 4 a 5, zodat u binnen 4 a 5 uur uw zwembadwater kunt filteren.

 

Copyright © 2016, Savannah Wellness Volendam