Wat zijn de eigenschappen van IR straling?

Wat zijn de eigenschappen van IR straling?

We hebben gezien dat de IR straling van de zon een golflengte heeft van 760 tot 10.000 nm.
Ook hebben we gezien dat elk lichaam dat warmte uitstraalt dit door middel van IR stralen doet. Doch verschillende lichamen zenden verschillende golflengtes uit. Zo zendt ons lichaam IR stralen uit in een golflengte van 300 tot 5.000 nm maar onze handpalmen van 800 tot 1.400 nm. De genezing door handoplegging die in China reeds 3.000 jaar beoefend wordt baseert zich op de genezingskracht van deze IR golflengte. De Indische yogi's doen voornamelijk handoplegging bij vermoeide ogen.

Chinese wetenschappers houden de IR stralen met een golflengte van 760 tot 2.500 nm als therapeutisch voor de meest effectieve.
De uitgezonden IR stralen in een infrarood warmte cabine kunnen tot 4 cm diep in het lichaam doordringen.
Deze energie is zo op het lichaam afgesteld dat ons lichaam tot 93% van deze energie kan opnemen.
Door deze diepe indringing in het lichaam ontstaat een opwarmingseffect diep in het spierweefsel en in de inwendige organen. Het lichaam reageert hierop met een door de hypothalamus veroorzaakte stijging van zowel hart- als polsslag. Deze inwerking op het hart zorgt voor een training met conditie-effect.
Medische onderzoeken bevestigen dat het Infrarood sauna gebruik een harttraining veroorzaakt, daar het lichaam zijn temperatuur wil doen zakken en daardoor zijn hartslag verhoogt.
Gelijktijdig gaat ons lichaam al zijn mogelijke afkoelingssystemen in werking zetten.
Het voornaamste van deze systemen is het zweten.
Voor de opbouw van 1 gram zweet verbruikt ons lichaam 0.586 kCal.
Zo kan een persoon met een gemiddelde conditie in een infrarood warmte cabine gemakkelijk een halve liter zweet afscheiden en daarbij 300 kCal verbruiken.
Dit komt overeen met een inspanning die te vergelijken is met een afstand lopen van 3.5 tot 5 km.

Een persoon met een aan de warmte gewende conditie kan gemakkelijk, zonder nadelige gevolgen, 600 tot 800 kCal uitzweten.

Het verloren gegane vocht kan gemakkelijk, door het drinken van water, teruggewonnen worden, zonder daarbij de verbruikte calorieën weer aan te vullen.

Ter vergelijking enkele verbruiken in kCal per uur bij intensieve sport-beoefening

· Roeien of marathon lopen: 800 kCal
· Squash: 680 kCal
· Zwemmen of joggen : 400 kCal
· Houthakken of tennis: 330 kCal
· Fietsen: 300 kCal
· Wandelen of golfspelen: 200 kCal

Onderzoek heeft aangetoond dat men zich niet hoeft af te peigeren om fit te
worden of te blijven. Het extra verbranden van 1.000 kCal per week is
voldoende.
Het is om het even hoe, zolang de calorieverbranding maar gestimuleerd wordt. (Berkleu Wellness Letter, oktober 1990)

Een infrarood warmte cabine kan een centrale functie vervullen, zowel bij figuurbewustzijn als bij het trainen van de hartspier.


Het ontleden van zweet uit een Infrarood sauna geeft de volgende samenstelling
-D 80 tot 85 % water. =J vet
-D Cholesterine =J Zuren
=J Natrium Ammoniak
Verder werden de volgende zware metalen gevonden : (Green hospital 1983) =J Lood: 84 Microgram
=J Cadmium: 6.2 Microgram
-0 Nikkel: 1.2 Microgram
c$ Koper. 0.11 mg
4> Natrium: 0.84 g


Dr. Ishikawa uit Japan zegt dat ons lichaamsvet onder 45°C niet vloeibaar wordt, maar door de inwerking van het IR deze hoge temperaturen in ons vetweefsel wel bereikt worden.


Dr. Herman Aihara, een autoriteit op het gebied van macrobiotiek stelt in het tijdschrift " Macrobiotics today"
"Als vet door zweet uitgescheiden wordt, neemt het zware metalen mee die niet door nieren en longen afgescheiden worden. Deze uitscheiding van zware metalen gebeurt echter niet door zweet uitgescheiden door conditietraining en evenmin door zweet uitgescheiden door een traditionele sauna.
Zware metalen zijn voor ons giftig, en daarom is het belangrijk voor een goede gezondheid dat deze op regelmatige tijdstippen uit het lichaam afgevoerd worden."

De grootste toxische aanwezigheid is in vet en cholesterine, zowel in onze voeding als in ons lichaam.

Een infrarood warmte cabine kan hiermee helpen om via het zweten, deze toxische stoffen af te voeren. Het geeft geen zichtbaar resultaat op korte termijn, maar is wel een waardevolle investering voor in de toekomst.

Copyright © 2016, Savannah Wellness Volendam