Zijn er zaken waarvoor men dient op te letten?

Zijn er zaken waarvoor men dient op te letten?

Zoals men kan lezen kan een Infrarood sauna een verbluffend aantal kwalen verhelpen, dit wordt tevens wereldwijd in verscheidene rapporten gemeld.

De informatie in dit bericht dient enkel en alleen ter verspreiding van kennis en ter ondersteuning van verdere onderzoeken op dit gebied. Geen enkele paragraaf uit deze lezing kan als een behandeling of genees-kundige methode aangewend worden, noch als dusdanig worden geïnterpreteerd.

Als u ziek bent of een ziekteverschijnsel hebt dient u steeds eerst een arts te raadplegen.
Als u medicatie neemt, dient u ook eerst uw arts te raadplegen alvorens een Infrarood sauna te gebruiken, daar de combinatie van deze medicatie en de IR energie een bijkomende uitwerking zou kunnen hebben of enige andere reactie.

Het is af te raden de normale lichaamstemperatuur te verhogen bij nierstoringen, chronische Erythenatodis.
Het is vanzelfsprekend dat bij een verergering van eender welke ziekte of toestand, bij het gebruik van een Infrarood sauna, u het gebruik dient te stoppen.

Voor gezonde mensen zijn er normaal gesproken geen beperkingen bij een normaal gebruik van de Infrarood sauna, echter, zouden zich toch abnormale of belastende bevindingen voordoen raadpleeg dan uw arts.
Bij zwangerschap, hoge bloeddruk, infecties of bij chirurgische implantaten, verzeker u er dan van dat u voor de benutting van een Infrarood sauna de toestemming van de behandelend geneesheer vraagt. Probeer zonder dokterstoezicht geen eigen behandelingen uit.

Copyright © 2010, Savannah Wellness Volendam