Is er al veel bekend over reacties van IR warmte straling?

Is er al veel bekend over reacties van IR warmte straling?

Publicaties uit de hele wereld houden zich bezig met de gezondheidsvoordelen van stralingswarmte.
Tijdens de laatste 25 jaar hebben Japanse en Chinese wetenschappers en dokters het gebruik van IR intensief onderzocht en daarbij heel veel ervaring opgedaan.
In Japan hebben dokters en therapeuten een "IR onderzoekscentrum" gesticht om de werking van IR als genezer te onderzoeken.

In het verre oosten zijn reeds meer dan 700.000 IR warmtecabines verkocht
en 30.000.000 patiënten worden wereldwijd met IR stralers behandeld. Sedert 25 jaar gebruiken Duitse therapeuten speciaal ontwikkelde IR apparaten voor lichaamstherapie.

Passief trainingseffect van de hartspier

Een IR warmtecabine maakt het mogelijk dat rolstoelpatiënten of andere
lichamelijk gehandicapten die geen beweging of conditietrainingen kunnen
uitvoeren, toch aan training van hun hartspier kunnen doen.
"Velen onder ons, die lopen, doen dit om hun hartspier te stimuleren, niet om spieren te kweken. Regelmatig gebruik van IR warmtecabines stelt aan ons systeem dezelfde eisen en is ten gevolge van deze stimulatie van de hartspier juist zo effectief zowel voor calorieverbruik als voor de fysieke inspanning. (uit het tijdschrift van de American Medical Association, 07/08/81)"

De IR cabine veroorzaakt een diepe indringing van het IR in het lichaam van ongeveer 4 cm. Hierdoor ontstaat een opwarmingseffect diep in het spierweefsel en in de inwendige organen. Het lichaam reageert hierop met een door de hypothalamus veroorzaakte stijging van zowel hart- als polsslag. Deze inwerking op het hart zorgt voor een harttraining met conditie-effect.

Medische onderzoeken bevestigen dat het IR cabine gebruik een harttraining veroorzaakt, daar het lichaam zijn temperatuur wil doen zakken en daardoor zijn hartslag verhoogt.

Als bevestiging van deze praktijk hebben intensieve onderzoeken door NASA in het begin der tachtiger jaren geleid tot de bevestiging, dat de stimulering door IR stralen de ideale methode is om de conditie van de hartspier van de astronauten gedurende een lang verblijf in de ruimte op een gelijk niveau te houden.

In Guyton's "Textbook of Medical Physiology" staat dat de opbouw van 1 gram zweet 0.586 kCal verbruikt. Zo kan een persoon met gemiddelde conditie in een IR warmtecabine gemakkelijk een halve liter zweet afscheiden en daarbij 300 kCal verbruiken.
Het equivalent van een dergelijke inspanning is het lopen van een afstand van 3.5 tot 5 Km.
Een persoon met een aan de warmte gewende conditie kan gemakkelijk, zonder nadelige gevolgen, 600 tot 800 kCal uitzweten.
Het verloren gegane vocht kan gemakkelijk door het drinken van water teruggewonnen worden, zonder daarbij de verbruikte calorieën weer aan te vullen. Aangezien men in een IR cabine, het zweten meer als verdubbelen kan, zijn de resultaten van het toenemend calorieverbruik imponerend.

Twee sporttakken met het grootste calorie verbruik zijn roeien en marathonlopen. Topprestaties op een roeimachine of tijdens een marathonloop verbranden ongeveer 800 kCal.


Enkele kCal.verbruiken per uur bij intensieve sportbeoefening

· Roeien en marathon lopen: 800 kCal
· Squash: 680 kCal
· Zwemmen en joggen: 400 kCal
· Houthakken, Tennis: 330 kCal
· Fietsen: 300 kCal
· Wandelen, golfspelen: 200 kCal

In de jaren tachtig werd er veel aan Aerobics gedaan en vele kilometers gelopen. Deze oefeningen, die volgens een schema verlopen, hadden tot- doel de polsslag omhoog te brengen. Het enige doel was aanzetten tot calorieverbruik.
Deze wens had tot gevolg dat vele jonge mensen met een goede conditie hiermee begonnen. Velen deden mee met deze fitnessgolf maar ook velen haakten af.
Zoals we nu weten heeft onderzoek aangetoond dat om fit te worden of te blijven het niet nodig is om marathons te lopen, maar dat het extra verbran-den van 1.000 kCal per week voldoende is.
Het is hetzelfde hoe, zolang de calorieverbranding maar gestimuleerd wordt. (uit Berkleu Wellness Letter, oktober 1990)

Een IR warmtesysteem kan een centrale functie vervullen zowel bij figuurbewustzijn als bij hartspierconditietraining. Dit is zeer belangrijk voor diegenen die niet of weinig trainen, maar toch slank en fit willen blijven. Daarbij kunnen zij de voordelen die regelmatige conditietraining oplevert toch meepikken.

Dr. Peavo, een beroemde voeding specialist stelt vast:
" De verwarming van het lichaam door IR stralen stimuleert en versnelt de metabolische processen en beperkt de aanwas aan pathogene bacteriën en virussen. Gezonde lichaamsdelen en organen worden tot een verhoogde activiteit aangezet.
Het zelfgenezingsproces en weerstand van het lichaam wordt verbeterd en neemt toe. De genezing van chronische en acute ziektebeelden zoals verkoudheid, infecties en reumatische ziektes worden door de zelfgenezende kracht van het lichaam versneld. Het lichaam wordt zowel van binnen als van buiten grondig gereinigd en verjongd. De Infrarood sauna biedt een maximaal zweeteffect. Vele giftige stoffen, die tengevolge van metabolische verontreiniging in het lichaam opgeslagen werden, worden door zweten uit het lichaam verwijderd. De Infrarood sauna verhoogt de capaciteit van dit uitscheiden, ontgiften en reinigen van de huid door de stimulerende werking op de zweetklieren"

Schoonheid

Een IR cabine is uitermate geschikt om de natuurlijke schoonheid te bewaren aangezien door het gebruik ervan:
- Een goede huiddoorbloeding voor een goede opbouw van nieuwe
cellen zorgt alsmede een vlotte afvoer van de afgestorven cellen;
- Een zeer goed hulpmiddel ontstaat tegen acné, eczemen, psoriasis,
brandwonden en andere huidbeschadigingen;
- sneller huidwonden helen en zorgen voor minder littekenvorming;
- een ruwe huid vermeden wordt en uw huid zacht en glad wordt;
- de elasticiteit en huidstructuur verbeterd en versterkt worden;
- cellulitis verbetert, daar dit een gelachtige substantie is die bestaat uit water, vet en afvalproducten, die zich vlak onder de huid bevinden. Door de afvoer van dit vet verkrijgt u een strakkere huid op deze plaatsen.
Opwarming

In plaats van bij koud en slecht weer risico's op blessures te lopen door een slechte opwarming kan men beter de opwarming in de Infrarood sauna laten plaatsvinden. Men zet zich in de cabine tot het zweten begint, dan is men opgewarmd en kan men buiten zijn training aanvatten.

Wanneer U geen zin heeft om uw training in de koude uit te voeren kunt u deze training door een sessie in de infrarood warmte cabine vervangen, zo heeft u toch nog een belasting van uw hartspier doorgevoerd.
Om met een warmtecabine het maximale stretcheffect te verkrijgen is een zitting van 40 minuten nodig. Onderzoeken wijzen uit dat na 40 minuten in een Infrarood sauna de elasticiteit van de spieren met 50 % toeneemt. Een kortere sessie van 10 à 20 minuten verhoogt de elasticiteit met 10%.

Onze toxische omgeving en een IR cabine.

Goede voeding, zuiver water en zuivere lucht zijn voor de gezondheid van de mens onontbeerlijk.

Experts zijn van mening dat blootstelling aan biochemische factoren mede verantwoordelijk zijn voor overmatige reactie van sommige organen.

Dr. Theran Randolph:
" De cumulatie van deze factoren werkt op het lichaam in met een bepaald patroon. Tot een bepaalde waarde zijn geen symptomen vast te stellen of te bemerken. Wanneer echter bij een bepaalde factor (b.v. bij een bepaald gen) en als gevolg van een bepaalde biochemische samenstelling, een organische of anorganische giftstof de gehele chemische balans uit evenwicht brengt, breekt een reactie los.

De eerste symptomen zijn soms zelfs gewenst. Wanneer echter het lichaam steeds weer deze grens overschrijdt, of zich ervan verwijdert, worden de symptomen immer sterker in hun reactie.
Dit beeld duidt de noodzakelijkheid aan van een biochemisch evenwicht, dat de giftstoffen in het lichaam op een gelijkmatig niveau houdt, onder de kritische grens."

Beschikken wij over gezonde voeding, zuiver water en zuivere lucht ?

Het aandeel van zware metalen en vergif in onze voeding neemt toe.
Een Canadees milieuonderzoek bevestigt dat na onderzoek van het water kan besloten worden dat we met een heimelijke, epidemische metaalver-ontreiniging te kampen hebben.

De door Robert A. Duce gedane metingen van metaalsporen in de regio van de stille oceaan bevestigen dit eveneens.
Hieruit kan men concluderen dat sporen van zware metalen ver buiten hun oorspronkelijke plaats te vinden zijn, en dat het leven in een ogenschijnlijke zuivere omgeving geen garantie voor een zuiver milieu is.

Kortom, onze hele leefwereld is door zware metalen en vergift ingenomen en belaagt ons zonder dat we het eigenlijk beseffen.

Dr. Kurt Donsbach stelt:
"Ondanks de gunstige ontwikkelingen in de milieubescherming ten opzichte van nieuwe vervuilers blijft aanwezige verontreiniging met toxische stoffen in de eerstkomende generaties constant. Daarom is een methode om ons lichaam van deze grote giftmassa's te bevrijden een noodzakelijkheid."

Door Japanse wetenschappers wordt gesteld dat zweet, dat zware metalen naar buiten kan transporteren, een andere samenstelling heeft als zweet dat in een normale sauna opgewekt wordt.

Dr. Ernst, een erkende autoriteit op het gebied van Physicalis-onderricht, heeft ondervonden dat zich onder de marathonlopers praktisch geen kankerpatiënten bevinden. Hij vond bij zijn onderzoeken in het zweet van marathonlopers, die dagelijks ongeveer 30 km trainden, delen Cadmium, lood, zink en nikkel.

Hij besloot hieruit dat lopers deze schadelijke kankerverwekkende stoffen door zweten afscheiden.
Terloops zij nog vermeld, zoals blijkt uit andere onderzoeken, dat marathonlopers meer dan anderen te kampen hebben met hartstoornissen, dit waarschijnlijk door de overmatige belasting van de hartspier.

Herman Aihara, een autoriteit op het gebied van de macrobiotiek, stelt in het tijdschrift "Macrobiotics today"
"Men heeft bij deze IR warmtecabine nog een ander belangrijk punt. Als vet door zweet uitgescheiden wordt, neemt het de zware metalen mee die niet door nieren en longen afgescheiden worden. Deze uitscheiding van zware metalen gebeurt echter niet door zweet uitgescheiden door conditietraining en evenmin door zweet door een gewone sauna. Deze zware metalen zijn voor ons giftig, en daarom is het belangrijk dat de IR warmtecabine bij deze afvoer helpt."
Dr. Joseph D. Weissman MD, medisch kliniek professor aan het UCLA- College of Medicins zegt:
"Mijn onderzoeken bewijzen dat vele, in de laatste 200 jaar ontwikkelde, ziektes waarschijnlijk een gevolg van de industriële evolutie zijn.
De door ons ontdekte technologieën, die het leven aangenamer maken, ziektes genezen of voorkomen, ons aan de andere kant door chemische vervuiling aantasten. Deze stoffen treden ons lichaam, gewild of onge-wild, binnen samen met de voeding en onze omgeving, zonder dat hun uitwerking bewust erkend wordt.

De ergste fabel, die ons door vele wetenschappers voorgehouden wordt, is dat men zegt dat de nieuw ontdekte ziektes steeds bestaan hebben maar dat ze nu enkel ontdekt worden door de betere kennis en wetenschappelijke toestellen.
Ook daarmee verbonden zijn de uitspraken dat ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten, Alzheimer, artritis, diabetes en andere enkel aan de ouder worden bevolking toe te schrijven zijn. Dat de ouderdomsverwachting duidelijk gestegen is, is in eerste instantie te wijten aan de daling van de kindersterfte. Deze kindersterfte beïnvloedt natuurlijk enorm de gemiddelde getallen wanneer men de ouderdomsverwachting berekent.
De grootste oorzaak van ziektes dient gezocht in de vreemde stoffen die ons bestaan beïnvloeden en die we niet gemakkelijk weer kwijt geraken."

Het strenge dieet dat Dr. Weissman voorschrijft is geen leuk vooruitzicht. Het harde leven van een marathonloper is waarschijnlijk ook weinigen gegeven.
Een IR cabine kan hiermee helpen om via het zweten deze toxische stoffen af te voeren. Het is geen zichtbaar resultaat op korte termijn maar een waardevolle investering in de toekomst.

De grootste toxische aanwezigheid zit in vet en cholesterin, zowel in onze voeding als in ons lichaam.

Dr. Ronals W. Pero van het "Strang Clinic of the Preventive Medicins Institute" stelt dat ter bestrijding van kanker er drie succesvolle methoden te gebruiken zijn: veranderen van de genetische structuur (tot op heden niet mogelijk), vermijden of afvoeren van de toxische stoffen in het lichaam en versterking van het immuunsysteem.

Het ontleden van zweet uit een IR warmtecabine geeft de volgende
samenstelling
~ 80 tot 85 % water vet
Cholesterine 4 Zuren
Natrium
Ammoniak
Verder werden de volgende zware metalen gevonden (Green hospital 1983)
Lood : 8,4 Microgram
Cadmium : 6.2 Microgram
Nikkel : 1.2 Microgram
Koper : 0.11 mg
Natrium : 0.84 g

infrarood warmte cabines bieden een aangename manier om op een dagelijkse wijze het lichaam te ontgiften, zelfs in een vergiftigende wereld.

Invloeden op het spierstelsel

Dat infrarood op een pijnlijk spierstelsel grote invloed heeft wordt door iedereen erkend.

Dr. Masao Nakumara van de 0&P Medical Clinic in Japan bericht dat hij met IR warmtesystemen bij verschillende ziektes zoals, Sciatica, Menopauzesyndromen, Artritis, schouder stijfheid en slapeloosheid, met succes behandeld heeft.

In Zweden werd de volgende genezing vastgesteld:
"Een 70-jarige man had reumatische Artritis, met koortsaanvallen. Hij had de vergiftigingsgrens door goudinjecties bereikt, en zijn Erytrozytose (vermeerdering van de rode bloedlichaampjes) lag nog steeds op een niveau van 125. Na een vijf maandenlange behandeling met een IR warmtecabine was hij op een niveau van 11 gekomen."
Een ander geval beschrijft:
"Een 14-jarig meisje, dat door pijn in haar knieën praktisch geen trappen kon bestijgen. Reumatologen hadden haar voorspeld dat ze binnen enkele jaren in een rolstoel zou moeten zitten. Na slechts enkele IR warmtecabine behandelingen kon ze zonder pijn door het leven."

Dokters wenden IR warmte aan om gespannenheid, zwellingen, stijfheid, weefsel ziekten, artritis en spierpijnen te behandelen( zie de MC Graw/Hill Encyclopedie der Wetenschap en Technologie)

De volgende uitspraken werden genoteerd in de "Therapeutic Heat en Cold, uitgegeven door Ed Justus, F. Lehmann M.D., Williams en Wilkins."

Copyright © 2010, Savannah Wellness Volendam