Aqua Easy Next pH- Redox regeling

Pomaz
0805175
Bestel
  • Beschrijving

De Aqua Easy Next pH- en Redox regeling zorgt voor het automatisch controleren en corrigeren van het zwembadwater. Het zwembadwater wordt door een meetcel gestuurd waar elektroden in zitten om de pH en Redox te meten. De gemeten waarden gaan naar de doseercomputer, als het nodig is zal deze de pH of Redox pomp aansturen.

De Aqua Easy Next pH- en Redox regeling zorgt voor het automatisch controleren en corrigeren van het zwembadwater. Het zwembadwater wordt door een meetcel gestuurd waar elektroden in zitten om de pH en Redox te meten. De gemeten waarden gaan naar de doseercomputer, als het nodig is zal deze de pH of Redox pomp aansturen.

De pH pomp verpompt zuur in het zwembad om de pH te verlagen, meestal wordt hier zwavelzuur voor gebruikt. In een enkel geval wordt er natronloog verpompt als de pH verhoogd moet worden. De Next kan pH verlagend of verhogend ingesteld worden. Voor het chloor wordt natriumhypochloriet gebruikt. Om de veiligheid te waarborgen is het aan te raden om de cans met chemicalïen in een lekbak te plaatsen.

De gewenste waarden van het water zijn in te stellen op de doseercomputer, via een paar toetsen op het front kunnen instellingen makkelijk worden gedaan. In het display worden de de meetwaarden duidelijk weergegeven.