AQUA EASY NEXT PH/REDOX + APF

Pomaz
0805206
Bestel
  • Beschrijving

De Aqua Easy Next pH/Redox/APF regeling zorgt voor het automatisch controleren en corrigeren van het zwembadwater. Het zwembadwater wordt door een meetcel gestuurd waar elektroden in zitten om de pH en Redox te meten. De gemeten waarden gaan naar de doseercomputer, als het nodig is zal deze de pH of Redox pomp aansturen.

De pH pomp verpompt zuur in het zwembad om de pH te verlagen, meestal wordt hier zwavelzuur voor gebruikt. In een enkel geval wordt er natronloog verpompt als de pH verhoogd moet worden. De Next kan pH verlagend of verhogend ingesteld worden. Voor het chloor wordt natriumhypochloriet gebruikt. Om de veiligheid te waarborgen is het aan te raden om de cans met chemicaliën in een lekbak te plaatsen. De gewenste waarden van het water zijn in te stellen op de doseercomputer, via een paar toetsen op het front kunnen instellingen makkelijk worden gedaan. In het display worden de de meetwaarden duidelijk weergegeven.

DAISY concept waterbehandeling: 
Filtreren met AFM® (Actief Filter Medium) AFM® is het meest geavanceerde filtermedium dat zich onderscheidt door de negatieve elektrische lading (-70mV) die aan de glaskorrels wordt toegevoegd. AFM® is daardoor een zogenaamd “elektromechanisch ”filtermedium. De elektrische lading leidt tot een zeer hoog negatief Zeta Potentiaal. Dit bepaalt de sterkte van de aantrekkingskracht van vuildeeltjes naar de oppervlakte van de AFM®-korrel.

De eigenschappen van AFM® zijn uniek en leiden tot vele voordelen. AFM® voorkomt biofilmen in het filterbed waardoor er geen Tri-chloraminen meer kunnen worden gevormd. AFM® is zelfsteriliserendomdat het de vuildeeltjes niet absorbeert maar juist adsorbeert. Hierdoor vindt er geen verkleving van het filtermedium plaats en daardoor ook geen kanaalvorming. Een AFM® filter vangt tot 40x zo veel vuil op en laat dit vuil eenvoudig weer los tijdens het terugspoelen. AFM® is het enige filterglas mediummet een drinkwatercertificering en voldoet aan de norm UNE-EN 12904.

AFM® wordt overal ter wereld gebruikt in zwembaden, maar ook voor drinkwater, afvalwater, aquaria, viskwekerijen en alle andere industrieën.

Coaguleren en vlokken met APF en ZPM:
95% van de stoffen die we uit het water willen halen bij een zwembad zijn opgeloste stoffen. Deze schadelijke stoffen willen we uit het water halen, maar dat gaat niet enkel met mechanische filtratie, zelfs niet met ultrafiltratie. Daarom is coaguleren zo belangrijk. Coaguleren is het “uit de vloeistof trekken” van opgeloste stoffen. Door deze micro-kleine deeltjes vervolgens te vlokken naar grotere deeltjes kunnen ze uitgefilterd worden in het AFM® filter. Coaguleren is een kort proces dat slechts een paar tienden van een seconde duurt. Het vlokkingsproces duurt langer. Door het coagulatie- en vlokmiddel APF (All Poly Floc) te injecteren in een statische mixer (ZPM) gebeurt dit proces heel efficiënt waardoor het rendement in het AFM® filter optimaal is.

APF is een Multi-spectrum coagulatie- en vlokmiddel en dient in zeer kleine hoeveelheden continue te worden gedoseerd. APF heeft een positieve lading waardoor het in staat is om de negatief geladen vuildeeltjes “te vangen”.Deze positief geladen en gevlokte vuildeeltjes worden door de negatief geladen AFM® korrel aangetrokken. APF bevat ook NoPhos waarmee alle fosfaten uit het water worden gehaald waardoor bacteriën geen voedingsstoffen meer hebben en verdwijnen.